loggo
rubrik

hem om oss kurser och  utbildningar terapi material kontakt

Kognitivt Forum AB

Calle Fjellman
Mobil 0708 - 20 49 69
e-post
kognitivtforum@bahnhof.se

Pernilla Swartz
Tel. 0739-12 48 78
e-post
kognitivtforum@bahnhof.se


Besökadress:

Barnhusgatan 22,
(Norra Bantorget)
Stockholm -
se karta

Postadress:
Aklejavägen 4
192 54 Sollentuna

Org nr 556 623-8209
Bankgiro 5439-5686

Våra lokaler på Barnhusgatan